2022-05-20

Eindhoven: the mobility challenge

Eindhoven wil tot 2050 met 70 duizend inwoners groeien (een plus van 30 procent). Onvermijdelijk betekent leidt dat tot een toename van bebouwing, voorzieningen en mobiliteit. Toch wil de stad het autoverkeer al voor 2025 fors reduceren om CO2-neutraal te worden. Hoe kan er op verantwoorde wijze op specifieke locaties worden verdicht en kan tegelijkertijd de mobiliteit voor de stad als geheel worden verbeterd? ... meer

2022-04-24

Water Works

Water is een van de meest centrale elementen in onze samenleving. Het wordt gebruikt voor vele uiteenlopende doeleinden: consumptie, hygiëne, agricultuur, transport, industrie, energieproductie enzovoort. We zijn zo gewend aan de aanwezigheid van water, dat we nauwelijks haar uitgebreide systemen en infrastructuur opmerken, behalve wanneer deze systemen onder druk komen te staan. ... meer

2021-11-07

Eindhoven 2050: Studies voor de duurzame stad

Anton Philips (1874-1951): ‘Een leefomgeving moet gezond zijn voor de fabrieksarbeiders. Dat is prettig voor hen, en goed voor de fabriek, want gezonde arbeiders zijn productiever.’ ... meer

2022-06-20

Eindhoven 2050

... meer

2022-06-14

Studio Eindhoven 2050

Eindhoven wordt wel geprezen als meest innovatieve stad in de wereld, met bijna 3 keer zoveel patenten per inwoner als de tweede innovatieve plaats (sillicon valley). Maar hoe kan innovatie helpen om ook stedenbouwkundig vooruitgang te behalen in deze bescheiden stad? Steden zoals Amsterdam, Parijs en Barcelona worden gezien als prachtige steden als vakantiebestemming, aangename plekken om in te werken en te leven. Hoe kan Eindhoven, als een van origine onaantrekkelijke stad, veranderen in een stad die onder de voorspoed van technologie en design de toekomstige generaties aan zich kan binden? We leven in een tijd van radicale verschuivingen op het gebied van klimaat, technologie en economie. Binnen het project ‘Eindhoven 2050’ hebben we ons zelf de uitdaging gesteld om gezamenlijk met de Gemeente Eindhoven te onderzoeken hoe deze diepgaande veranderingen versterkt door een continue proces van voortgaande globalisering voor invloed heeft op de stad Eindhoven. Onze stelling hierbij is dat de grote hoeveelheid innovaties en uitvindingen welke dagelijks, wekelijks voortgebracht worden in deze stad, in de eerste instantie veelal puur technologisch zijn en niet ruimtelijk, maar dat deze uiteindelijk, altijd een ruimtelijke impact zullen krijgen. ... meer