2021-09-12

Een kazerne waar gefilmd mag worden

Legerbases zijn notoir ondoordringbare en onbenaderbare plekken, zo bleek vandaag nog maar eens met de arrestatie van twee jonge Nederlandse youtubers die, bewapend met telefoons, camera’s en drones, Area 51 probeerden binnen te dringen. Die Amerikaanse luchtmachtbasis wordt zo strikt afgesloten en omgeven door zoveel geheimzinnigheid dat deze een perfecte prooi vormt voor complotdenkers die gretig speculeren op experimenten met buitenaardse technologie ter plaatse. Dat doen ze zelfs met zoveel succes dat een paar miljoen mensen onlangs op Facebook hebben aangegeven bereid te zijn de basis op 20 september 2021 gezamenlijk te bestormen om hoogstpersoonlijk polshoogte te nemen. ... meer

2021-11-18

Getijdenboek

Tijdens de ontwerpstudio 'de getijdenrivier' stond de vraag centraal hoe de verdichtingsopgave voor Rotterdam zich kan verhouden tot de rivier als autonome entiteit. De relatie van de rivier met de stad werd onderzocht in het licht van de ontwikkelingsmogelijkheden die daaruit voortvloeien. Stofstromen, mensen (actoren) en dingen (factoren) vormden de basis voor ontwerpen waarin ruimtelijke identiteit, circulaire economie, sociale ontwikkeling en natuurbehoud samen komen. ... meer

2021-08-15

STEDELIJKE VRAAGSTUKKEN, VEERKRACHTIGE OPLOSSINGEN

Ontwerpend onderzoek voor de toekomst van stedelijke regio's Future Urban Regions 320 pagina's Paperback, 16 x 24 cm Ontwerp: Catalogtree ISBN 978 94 92095 32 9 Uitgeverij: Trancity*Valiz Met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en EFL Stichting. Verschijningsdatum: najaar 2017 ... meer

2021-08-15

URBAN CHALLENGES, RESILIENT SOLUTIONS

Design Thinking for the Future of Urban Regions Future Urban Regions 320 pages, 16 x 24 cm Design: Catalogtree ISBN 978 94 92095 33 6 Publisher: Trancity*Valiz Funded by Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en EFL Stichting. ... meer

2022-06-30

Wie, wat en hoe in Rotterdam?

De afgelopen drie jaar heeft de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) zeer actief geparticipeerd het lectoraat Future Urban Regions (FUR). In afwachting van de FUR publicatie over die periode én van het startsein voor de tweede lectoraatperiode blikt Willemijn Lofvers in deze Huig terug. Wat heeft FUR de RAvB gebracht en wat was de betekenis van de Academie voor het lectoraat? Maar ze kijkt ook vooruit door een agenda voor de komende periode te formuleren. ... meer

2021-09-11

Transition Skills

To contribute positively to systemic transitions within local communities, architects need to be critical, reflective, far-sighted communicators. This paper presents educational practices developing adaptive, systemic and co-creative approaches within the training of architectural Masters students. It evaluates the first outcomes of a four-year research through design studio, executed by the Academy of Architecture in Groningen, in which experiential learning helps development of heightened awareness, appropriate mindsets and critical thinking; enabling students to identify problems and challenges specific to their profession. Students, stakeholders, teachers and researchers involved in the studio form a learning community that critically monitors the educational program. By working on “live” projects, the studio produces insights concerning local scale energy transition in the North of The Netherlands. ... meer

2022-05-15

Ontwerpen aan mogelijkheidszin

Opdrachten aan architecten en stedenbouwkundigen zijn vaak ill-formed questions. De vraagstelling is onnauwkeurig en verhult onderliggende problemen. Het ontwerp is, vanwege zijn iteratieve karakter, toekomstgerichtheid, intuïtieve inventiviteit, verbeeldingskracht en onderliggende fuzzy logica , bij uitstek het middel om dergelijke vragen tegemoet te treden. Het vermogen tot ontwerpen is een specifieke menselijke eigenschap die ontwerpers verder verfijnd hebben. Deze vaardigheid ontwikkelen en oefenen vormt de kern van ontwerpopleidingen. Het is dan ook niet vreemd dat wij vanuit de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) geïnteresseerd zijn in hoe het ontwerpen 'werkt' en welke methodieken eraan ten grondslag liggen. ... meer