2022-08-01

Parkstad verbindt

Parkstad Limburg is één van de Nederlandse regio’s die zucht onder de gevolgen van krimp: het aantal inwoners daalt, bedrijven trekken weg. Bovendien kampt deze regio met de infrastructurele erfenis van een inmiddels goeddeels failliete economie. Parkstad Limburg heeft een overdaad aan wegen, die door hun grote maat steeds vaker een barrière vormen tussen plekken, in plaats van een verbinding. ... meer

2022-06-23

Publiekspresentatie Energie Atelier

Ons huidige energiesysteem is niet langer houdbaar en vraagt om verandering. Ook ruimtelijke verandering. Het groninger atelier Energietransitie onderzoekt welke ruimtelijke gevolgen een veranderend denken over ons energiesysteem heeft. ... meer

2022-06-22

Publiekspresentatie 'Afval als Bron'

HET LECTORAAT FUTURE URBAN REGIONS (FUR), RAvB en de gemeente Rotterdam nodigen u uit voor de publieke presentatie van het ontwerpend onderzoek AVAL als Bron voor ruimtelijke ontwikkeling. Onder leiding van Dirk van Peijpe (De Urbanisten) en Floris Schiferli (Superuse Studios) hebben zeven studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst zich geconcentreerd op het dynamische systeem van afval. Vanuit verschillende invalshoeken hebben zij aan uiteenlopende voorstellen voor Rotterdam zuid gewerkt. De resultaten van dit ontwerpend onderzoek leggen we graag aan u voor op woensdag 22 juni, tussen 19:30 en 21:30 uur. ... meer

2022-06-17

Energietransitie en transformatie

De energietransitie gaat niet enkel over het inpassen van windmolens in het landschap of het vullen van daken met zonnepanelen. De transitie van fossiele naar hernieuwbare bronnen heeft invloed op alle aspecten van ons dagelijks leven. Het verandert de omgang met mobiliteit, voedselconsumptie, koopgedrag et cetera. Andersom geldt dat ook: de keuzes die burgers maken in hun dagelijkse routine bepalen mede of de transitie naar een duurzame energievoorziening kans van slagen heeft. ... meer

2022-06-16

Afval als bron

Een van de kernpunten van de circulaire economie is om niet langer in afval te denken maar in grondstoffen. Onze huidige lineaire economie – waarin grondstoffen na productie en consumptie eindigen als hinderlijk afval dat moet worden verwerkt – moet transformeren tot een circulaire economie, waarin het hergebruik en het terugwinnen van grondstoffen centraal staat. ... meer

2022-05-31

FUR-Talk #2.4

Lecture of Alfredo Brillembourg (Urban Think Tank Caracas / New York, initiator of SLUM Columbia University, ETH Zurich) and Fernando de Mello Franco (MMBB Sao Paolo, Urban development Sao Paolo) at the Academy of Architecture Amsterdam. ... meer

2022-05-31

SouthWest Works!

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is nationaal een belangrijke economische motor en internationaal een subtopper. De ambitie van de partijen in de MRA is om tot de top van de global city regions te horen en de positie als economische motor van Nederland nog verder uit te bouwen. ... meer

2022-05-24

FUR-Talk #2.3

Lecture Richard Kenned, JCFO, New York and designer of the High Line (NYC) and Queen Elisabteh park (London). ... meer

2022-05-20

Eindhoven: the mobility challenge

Eindhoven wil tot 2050 met 70 duizend inwoners groeien (een plus van 30 procent). Onvermijdelijk betekent leidt dat tot een toename van bebouwing, voorzieningen en mobiliteit. Toch wil de stad het autoverkeer al voor 2025 fors reduceren om CO2-neutraal te worden. Hoe kan er op verantwoorde wijze op specifieke locaties worden verdicht en kan tegelijkertijd de mobiliteit voor de stad als geheel worden verbeterd? ... meer

2022-05-18

FUR-Talk #2.2

Lecture Tobias Ambrost, Founder Interboro Partners, Assistant professor Art and Urban Studies Vassar College. ... meer

meer projecten...