2022-02-13

Masterclass Information Design

Het visualiseren van data is geen neutrale bezigheid. Door gegevens te organiseren beïnvloed je de manier waarop deze begrepen kunnen worden. Daarmee produceer je dus kennis. Het bewust vormgeven van de (tussentijdse) resultaten is daarmee van vitaal belang voor een degelijk uitgevoerd onderzoek. ... meer

2022-02-01

Alle ogen op Zeeland

Zeeland kampt met veel uitdagingen waar de rest van Nederland ook voor staat. Er moet een energietransitie plaatsvinden; het havengebied moet verduurzamen en circulair worden; grote gebieden dreigen te vergrijzen en leeg te lopen; gezondheidsinstellingen zijn dun bezaaid. In veel opzichten is Zeeland een gecomprimeerde versie van Nederland als geheel. Reden voor FUR om de loep eens uitgebreid over de provincie te leggen. ... meer

2021-11-15

Lexicon: Gezonde verstedelijking

Wereldwijd groeien de stedelijke regio’s. Steden worden groter, groeien naar elkaar toe en raken steeds dichter bevolkt. Dat leidt tot kansen, maar levert ook uitdagingen op. Stedelingen verbruiken veel energie, produceren grote bergen afval en bewegen vaak te weinig. Om steden daarom in de toekomst leefbaar te houden voor de groeiende groepen inwoners, moet de stad veranderen. Steden moeten er anders uit gaan zien en beter en gezonder gaan functioneren. ... meer

2021-11-15

Lexicon: schaal | regio, stad, straat

Zoals al gegeven in de naam van het lectoraat, richt het onderzoek van Future Urban Regions zich op de stedelijke regio. Daarbij maakt FUR geen scherp onderscheid tussen het Nederlandse platteland en de stad, maar richten we ons veeleer op de samenhang van die twee gebieden en de manieren waarop deze wederzijds van elkaar afhankelijk zijn en beïnvloeden. ... meer

2021-11-15

Lexicon: Wicked problems

De term wicked problem is afkomstig van de Duitse twintigste-eeuwse ontwerpdenker Horst Rittel en duidt op de complexiteit en weerbarstigheid van ontwerpopgaven. Een wicked problem is nooit eenduidig en niet te isoleren. Het probleem is wicked omdat het altijd verstrengeld is met andere, vaak even complexe, problemen. Daarmee is een wicked problem een niet goed te definiëren dilemma. Nog lastiger (of zelfs onmogelijk) is dan ook het vinden van een oplossing. ... meer

2021-11-15

Lexicon: ICCI

Het ICCI-model biedt een methode om een abstract concept of idee programmatisch uit te werken tot een concrete opdracht of een concreet project. Daarvoor doorloopt het verschillende cycli die steeds bestaan uit vier onderscheiden stappen in het onderzoek. Het is daarmee een methodologie die als leidraad kan fungeren voor een ontwerpend onderzoek. ... meer

2021-09-12

‘Zo gaat dat’ – Carel Weeber in De Peperklip

Afgelopen jaar stortten studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst zich voor een FUR-studio op en in het gebouw De Peperklip in Feijenoord. Tijdens de studio ‘Stemmen van de Peperklip’ richtten ze hun ontwerpend onderzoek op het geven van een stem aan de lokale gemeenschap als onderdeel van het veerkrachtig systeem en het toekomstbestendig maken van gebouw en gemeenschap. De studenten zijn op zoek gegaan naar strategieën en ruimtelijke ingrepen die lokale betrokkenheid stimuleren. Ook zijn de kansen voor sociaaleconomische transformaties en innovaties verkend. Daarmee lag het accent op de sociale kant van het stedelijke metabolisme. De presentatie van de studioresultaten worden op 18 september gepresenteerd. Op 25 mei bezocht de architect van het gebouw, Carel Weeber, de studio. Architectuurhistorica en FUR-onderzoeker Catja Edens schreef een verslag van zijn bezoek. ... meer

2022-08-13

Eerst de spaghetti

Lector Eric Frijters ging in gesprek met bouwbedrijf Heijmans om toe te lichten wat het belang van ontwerpend onderzoek is: "Begin met de spaghetti." ... meer

2022-06-21

De stad als lichaam

De stad is als een lichaam waar je van alles in moet stoppen om de vitale organen naar behoren te laten functioneren. Veel van wat erin gestopt wordt, komt er van oudsher aan de achterkant als afvalproduct weer uit, om vervolgens roemloos afgevoerd te worden. Dat lineaire model is, nu de grondstoffen op raken, niet langer houdbaar. Om de bijbehorende logica daarom te doorbreken, en de stad dus efficiënter met grondstoffen en materialen om te laten gaan, is een transitie nodig. En een dergelijke transitie vergt ook een heel ander lichaam, met een ander uiterlijk en andere functies. ... meer

2022-03-06

Een van de best verzorgde boeken

Heuglijk nieuws van de jury van de prijs voor het Best Verzorgde Boek van 2017: *Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen* is op de shortlist beland van de prijs die al sinds 1926 uitgereikt wordt. Op de lijst zijn 33 boeken opgenomen die zich in de ogen van de vakjury onderscheiden wat betreft inhoud, ontwerp, beeldbehandeling, typografie, materiaalkeuze, druk en bindwijze. ... meer

meer projecten...