2021-11-15

Lexicon: Gezonde verstedelijking

Wereldwijd groeien de stedelijke regio’s. Steden worden groter, groeien naar elkaar toe en raken steeds dichter bevolkt. Dat leidt tot kansen, maar levert ook uitdagingen op. Stedelingen verbruiken veel energie, produceren grote bergen afval en bewegen vaak te weinig. Om steden daarom in de toekomst leefbaar te houden voor de groeiende groepen inwoners, moet de stad veranderen. Steden moeten er anders uit gaan zien en beter en gezonder gaan functioneren. ... meer

2021-11-15

Lexicon: schaal | regio, stad, straat

Zoals al gegeven in de naam van het lectoraat, richt het onderzoek van Future Urban Regions zich op de stedelijke regio. Daarbij maakt FUR geen scherp onderscheid tussen het Nederlandse platteland en de stad, maar richten we ons veeleer op de samenhang van die twee gebieden en de manieren waarop deze wederzijds van elkaar afhankelijk zijn en beïnvloeden. ... meer

2021-11-15

Lexicon: Wicked problems

De term wicked problem is afkomstig van de Duitse twintigste-eeuwse ontwerpdenker Horst Rittel en duidt op de complexiteit en weerbarstigheid van ontwerpopgaven. Een wicked problem is nooit eenduidig en niet te isoleren. Het probleem is wicked omdat het altijd verstrengeld is met andere, vaak even complexe, problemen. Daarmee is een wicked problem een niet goed te definiëren dilemma. Nog lastiger (of zelfs onmogelijk) is dan ook het vinden van een oplossing. ... meer

2021-11-15

Lexicon: ICCI

Het ICCI-model biedt een methode om een abstract concept of idee programmatisch uit te werken tot een concrete opdracht of een concreet project. Daarvoor doorloopt het verschillende cycli die steeds bestaan uit vier onderscheiden stappen in het onderzoek. Het is daarmee een methodologie die als leidraad kan fungeren voor een ontwerpend onderzoek. ... meer