2022-06-23

Publiekspresentatie Energie Atelier

Ons huidige energiesysteem is niet langer houdbaar en vraagt om verandering. Ook ruimtelijke verandering. Het groninger atelier Energietransitie onderzoekt welke ruimtelijke gevolgen een veranderend denken over ons energiesysteem heeft. ... meer

2022-06-17

Energietransitie en transformatie

De energietransitie gaat niet enkel over het inpassen van windmolens in het landschap of het vullen van daken met zonnepanelen. De transitie van fossiele naar hernieuwbare bronnen heeft invloed op alle aspecten van ons dagelijks leven. Het verandert de omgang met mobiliteit, voedselconsumptie, koopgedrag et cetera. Andersom geldt dat ook: de keuzes die burgers maken in hun dagelijkse routine bepalen mede of de transitie naar een duurzame energievoorziening kans van slagen heeft. ... meer

2021-09-11

Transition Skills

To contribute positively to systemic transitions within local communities, architects need to be critical, reflective, far-sighted communicators. This paper presents educational practices developing adaptive, systemic and co-creative approaches within the training of architectural Masters students. It evaluates the first outcomes of a four-year research through design studio, executed by the Academy of Architecture in Groningen, in which experiential learning helps development of heightened awareness, appropriate mindsets and critical thinking; enabling students to identify problems and challenges specific to their profession. Students, stakeholders, teachers and researchers involved in the studio form a learning community that critically monitors the educational program. By working on “live” projects, the studio produces insights concerning local scale energy transition in the North of The Netherlands. ... meer

2021-08-28

Energietransitie en Healthy Ageing

De manier waarop we wonen, voedsel produceren en ons verplaatsen heeft een enorme invloed op onze energiebehoefte. De energietransitie is dus haast onmogelijk zonder een ingrijpende verandering van onze leefstijl. Een nieuwe rol en houding van stakeholders, experts, ontwerpers en gebruikers is daarvoor noodzakelijk. Gesprekken met stakeholders leiden tot vragen als: wat betekenen energie-interventies voor de wijk, hoe dragen ze bij aan gezonder ouder worden en hoe grijpen ze in op de dagelijkse routine van mensen? Aan de hand van onder andere een masterclass scenario-ontwerpen, gesprekken met stakeholders en intensieve workshops koppelen studenten de opgedane kennis over energiestromen aan twee concrete locaties: de wijken Selwerd en Europapark, beide in de stad Groningen. Dit leidt tot heel verschillende voorstellen. Een aantal grijpt in op de dagelijkse routine, bijvoorbeeld door een hub te ontwerpen voor duurzame mobiliteit. Andere brengen de energiepotentie op wijkniveau in beeld. En er worden voorstellen gedaan voor de transformatie van woonblokken. Ontwerpend onderzoek brengt zo lokale, regionale en individuele vraagstukken bijeen. ... meer

2021-09-08

Energietransitie Regio Groningen

De urgentie van de energietransitie wordt in Groningen sterker ervaren dan in de rest van Nederland. De gevolgen van de gaswinning beginnen zich nu bovengronds te manifesteren in de vorm van aardschokken. Deze richten veel schade aan in de toch al krimpende gemeenschappen. De energietransitie is in Groningen dus niet alleen een ecologische vraagstuk maar zeker ook een sociaaleconomisch kwestie. ... meer

2022-08-01

‘Zoeken naar een nieuwe manier van ordenen'

Er is bij lokale en regionale stakeholders een groeiende behoefte aan kennis en beelden van de ruimtelijke implicaties, kansen en opgaven, die volgen uit de energietransitie. In een reeks Energietransitie Studio’s in Groningen onderzoeken masterstudenten op ontwerpende wijze de ruimtelijke betekenis van de regionale energietransitie. Stakeholders zijn betrokken. De analyse van de opgave vindt plaats vanuit het perspectief van de stofwisseling van de stad, de (im)materiële stromen en de bijbehorende infrastructuur van die stromen. Deze benaderingswijze is nog niet wijd verspreid. ‘Wat houdt energietransitie in, wat zijn de gevolgen voor ons alledaagse leven en wat is de ruimtelijke impact daarvan?’. ‘Hoe laat de energietransitie zich vertalen naar verschillende schaalniveaus?’. ‘Hoe kunnen we een wijk, of zelfs een heel dorp mobiliseren om actief bij te dragen aan energietransitie?’. Deze vragen spelen een centrale rol. De eerste resultaten laten zich lezen als een portfolio of opportunity’s (Pauli 2011). ... meer