2022-04-01

DIALOOOG #5

Het lectoraat Future Urban Regions (FUR) nodigt u uit, mede namens de Academie van Bouwkunst Maastricht, voor de masterclass ‘Mapping de gezonde stad’. Deze masterclass maakt deel uit van de derde reeks transitiestudio’s van de Nederlandse Academies van Bouwkunst. ... meer

2021-11-20

DIALOOG #4

De bijeenkomst op 19 juni 2015 in Showroom Arnhem (CASA) stond geheel in het teken van de presentaties van zes studio’s en van het ontwikkelen van kennis over opgave, thema’s en aanpak/werkwijze van het lectoraat. Elk van de studio’s richtte een spotlicht op een stad of regio. Maar de beproefde werkwijze is natuurlijk ook toepasbaar voor andere gebieden die niet in het FUR-blikveld liggen. Daarmee illustreerden de studio’s de bredere ambitie van het lectoraat. Een ambitie die bovendien ook in tijd verder reikt dan de looptijd van FUR. De studio’s leverden, zoals verwacht, veel inzichten en kennis op. Hoewel er zeker ook overeenkomsten met bestaande methodes waren, was de zoektocht (en nieuwsgierigheid) naar nieuwe strategieën sterk voelbaar. Vanzelfsprekend leveren de vernieuwingen of aanpassingen van bestaande strategieën niet altijd direct resultaten op. Doel van deze (en andere) FUR-dialogen is dan ook onverminderd om de lopende processen en resultaten van ontwerpend onderzoek dan wel gezond urbanisme kritisch en te bespreken. Op deze wijze kunnen verworvenheden en inzichten als inspiratie dienen voor volgende FUR-studio’s. Samenvattend kunnen uit de presentaties van de studio’s voorzichtig de eerste algemene inzichten gedestilleerd worden. ... meer

2022-03-21

Dialoog #3

FUR-Mastercass scenario ontwerpen olv Christian Salewski (ETH-ZUrich) op de Academie van Bouwkunst in Groningen (20-21 maart). ... meer

2021-11-28

Dialoog #2

De tweede openbare bijeenkomst van het Lectoraat Future Urban Regions (FUR) wordt op 2 juli in Tilburg georganiseerd. In het Deprez gebouw in de Tilburgse Spoorzone leidt moderator Ruben Maes wederom de presentaties en discussie. Het programma voorziet in een aantal aandachtspunten: de lopende zaken van en rond FUR, verschillende pitches en reacties op ontwerpend onderzoek van de FUR-studio’s, het bespreken van aantal basale vragen die de kern van het lectoraat vormen. Tevens zijn Peter Mensinga (ARUP) en Tjerk Ruimschotel (supervisor stedenbouw gemeente Groningen en voorzitter BNSP) gevraagd respectievelijk een lezing over de eigen ontwerppraktijk en een reflectie op ontwerpend onderzoek en FUR te geven. ... meer

2022-01-17

Dialoog #1

De eerste openbare bijeenkomst van het Lectoraat Future Urban Regions (FUR) is een feit. Op 17 januari 2014 kan iedereen die dat wil in Het Nieuwe Instituut kennis nemen van de eerste stappen en bereikte resultaten van het lectoraat tot dan toe. Naast het presenteren van de resultaten van de eerste reeks studio's, te weten van de academies in Amsterdam, Arnhem en Rotterdam, staat de bijeenkomst vooral in het teken van de gedachtevorming over de doelstellingen en ambities van het lectoraat. ... meer