2021-09-12

Een kazerne waar gefilmd mag worden

Legerbases zijn notoir ondoordringbare en onbenaderbare plekken, zo bleek vandaag nog maar eens met de arrestatie van twee jonge Nederlandse youtubers die, bewapend met telefoons, camera’s en drones, Area 51 probeerden binnen te dringen. Die Amerikaanse luchtmachtbasis wordt zo strikt afgesloten en omgeven door zoveel geheimzinnigheid dat deze een perfecte prooi vormt voor complotdenkers die gretig speculeren op experimenten met buitenaardse technologie ter plaatse. Dat doen ze zelfs met zoveel succes dat een paar miljoen mensen onlangs op Facebook hebben aangegeven bereid te zijn de basis op 20 september 2021 gezamenlijk te bestormen om hoogstpersoonlijk polshoogte te nemen. ... meer

2022-06-05

IPKW

Marco Broekman laat ons kennismaken met het thema 'vitale economie'op locatie in Arnhem. IndustriePark Kleefse Waard (IPKW) is afgestapt van de zware-mono-industrie en er wordt nu actief gezocht naar een grote variatie aan soorten bedrijven die elkaars reststromen en diensten kunnen gebruiken. Zie ook: ipkw.nl. ... meer

2022-05-31

SouthWest Works!

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is nationaal een belangrijke economische motor en internationaal een subtopper. De ambitie van de partijen in de MRA is om tot de top van de global city regions te horen en de positie als economische motor van Nederland nog verder uit te bouwen. ... meer

2022-04-21

"Zaans Next Economy"

De locatie en opgave voor deze gecombineerde studio (landschap en stedenbouw), van de Academie van Bouwkunst Amsterdam, is het stedelijke en landelijke gebied van Zaanstad en omgeving. De Zaanstreek wordt wel gezien als het eerste geïndustrialiseerde gebied ter wereld. Met meer dan 1000 windmolens, was de Zaanstreek de economische motor van Nederland in de Gouden Eeuw. De economische groei van Zaanstad blijft echter nu sterk achter bij Amsterdam en de rest van de Metropoolregio. De sterke verstrengeling van wonen en industrie zorgt er weliswaar voor dat Zaanstad geen ‘doorsnee’ stad is, maar maakt het extra lastig om als stad aan de hedendaagse milieueisen te voldoen. Daarnaast wordt Zaanstad vrijwel geheel omgeven door landelijk gebied, dat beschermd is vanwege bijzondere natuurwaarden. Zaanstad staat dus voor een lastige opgave. Opgesloten door het beschermde buitengebied en de milieucontouren in de stad moet de stad ruimte maken voor transformatie en ontstaat de noodzaak tot verdichting van nieuwe woon- en werkmilieus in het bestaande stedelijke gebied. (Zaanse paradox) Hiervoor moet Zaanstad haar bestaande industrie herzien en zich voorbereiden op de kansen van de Next Economy. ... meer

2021-11-15

‘Levensloop bestendige stad’

Er zijn verschillende stromen of levenslijnen te benoemen in de stad. De stad vergrijst, tegelijkertijd willen gezinnen (terug) naar de stad en willen we wonen, werken en recreëren in de stad. Hoe biedt de stad ruimte aan ouder worden in de stad? Stromen door verschillende woningen, banen, diverse vormen van recreatie; in alle facetten van ons stedelijk leven is een stroom te ontdekken, een successiereeks of een estafette. ... meer