2022-02-10

FUR talks

Fur talks, een collegereeks van 14 weken over gezond urbanisme en de rol van ontwerpend onderzoek start op 3 februari! In de eerste deel reeks colleges op de Academie van Bouwkunst ligt de nadruk bij de verschillende door FUR gehanteerde invalshoeken van ‘gezond urbanisme’. Elke avond zal een FUR-onderzoeker en een expert uit de praktijk zijn of haar inzichten delen in relatie tot één van die zes thematische perspectieven. Vervolgens gaan beide presentatoren met de zaal in gesprek. De tweede reeks vindt plaats in Pakhuis de Zwijger. Hiervoor zijn een aantal Amerikaanse prominenten op het gebied van ontwerpend onderzoek uitgenodigd. Aan de hand van eigen onderzoek én de opgeleverde resultaten, laten zij zien hoe ontwerpend onderzoek ingezet wordt bij zowel het doen van onderzoek als voor hun ontwerpactiviteiten. Het beoogde zwaartepunt van de lezingen zal liggen bij het proces van ontwerpend onderzoek en de rol die ontwerpend onderzoek heeft gehad om een resultaat te behalen in de verschillende transitieopgaven. ... meer

2021-09-11

Transition Skills

To contribute positively to systemic transitions within local communities, architects need to be critical, reflective, far-sighted communicators. This paper presents educational practices developing adaptive, systemic and co-creative approaches within the training of architectural Masters students. It evaluates the first outcomes of a four-year research through design studio, executed by the Academy of Architecture in Groningen, in which experiential learning helps development of heightened awareness, appropriate mindsets and critical thinking; enabling students to identify problems and challenges specific to their profession. Students, stakeholders, teachers and researchers involved in the studio form a learning community that critically monitors the educational program. By working on “live” projects, the studio produces insights concerning local scale energy transition in the North of The Netherlands. ... meer

2022-05-15

Ontwerpen aan mogelijkheidszin

Opdrachten aan architecten en stedenbouwkundigen zijn vaak ill-formed questions. De vraagstelling is onnauwkeurig en verhult onderliggende problemen. Het ontwerp is, vanwege zijn iteratieve karakter, toekomstgerichtheid, intuïtieve inventiviteit, verbeeldingskracht en onderliggende fuzzy logica , bij uitstek het middel om dergelijke vragen tegemoet te treden. Het vermogen tot ontwerpen is een specifieke menselijke eigenschap die ontwerpers verder verfijnd hebben. Deze vaardigheid ontwikkelen en oefenen vormt de kern van ontwerpopleidingen. Het is dan ook niet vreemd dat wij vanuit de Rotterdamse Academie van Bouwkunst (RAvB) geïnteresseerd zijn in hoe het ontwerpen 'werkt' en welke methodieken eraan ten grondslag liggen. ... meer

2022-03-21

Dialoog #3

FUR-Mastercass scenario ontwerpen olv Christian Salewski (ETH-ZUrich) op de Academie van Bouwkunst in Groningen (20-21 maart). ... meer

2021-10-24

Ontwerpend onderzoek

... meer