2022-07-01

What if?

Kern van de film 'What if' is een probleemschets aan de hand van ‘live’ en geciteerde interviews met deskundigen (o.a. Sanda Kienholzer en Dirk Sijmons) en wijkbewoners. Zaken als biodiversiteit en wateroverlast en kansen in Presikhaaf worden hier uitgelicht. De vier in de studio's ontwikkelde ‘what-if’ scenario’s van de studenten worden toegelicht Eilanden, Knooppunten, Randen en Passage . ... meer

2022-03-29

Arnhem Presikhaaf

Ecologische herstructurering van een Vogelaarwijk in opdracht van de gemeente Arnhem. De vraag die gesteld werd luidde: hoe kan ecologie meekoppelen met stedelijke, toekomstgerichte opgaven? Het denken vanuit een ‘niet-traditionele’ hoek kan leiden tot verrassende visies en (deel)oplossingen. ... meer