2022-04-23

Masterclass Communication Design

Designers usually have no problem figuring out what they want to design and how to go about it. They also don’t have any difficulty explaining their plans to their peers. But do they know enough about the future users of their design? Who out there is waiting for that design? Does it offer a real solution to a problem people are actually dealing with? And how do you explain your audience what you’ve designed for them and how and why they should use it?


In this second FUR-Masterclass all eyes are on the audience and how to approach it. That process starts with adequate knowledge about and thus research into the target group. Only once you know what that target group desires and expects it becomes clear how it should be addressed. Next, what you need is obviously the right skill-set to transfer your message effectively.

The Masterclass Communication Design takes on both steps and teaches young designers to research the target-group of their current design-project in order to formulate the right grabbing and convincing narrative and image for it. The Masterclass will be lead by director/photographer Yani (Yani Pictures) and communication expert/brand consultant Cecilia Martin.

May 17, 12 PM to May 18, 7 PM.
Middelburg/ Domburg, Zeeland.
Language: English.

Please register before Wednesday, May 1 via info@futureurbanregions.org, subjected ‘Masterclass Communication Design’.
Travel at your own expense.

[NL]

Ontwerpers weten doorgaans prima wat ze willen ontwerpen en hoe ze dat moeten aanpakken. Ook is het meestal geen probleem om hun ontwerp te presenteren aan vakgenoten. Maar weten ze eigenlijk wel genoeg van de toekomstige gebruikers van hun ontwerp? Wie zit er eigenlijk precies te wachten op dat ontwerp? Biedt het ook echt een oplossing voor een probleem dat zij ervaren? En hoe leg je deze mensen uit wat je voor ze ontworpen hebt en hoe en waarom ze het moeten gebruiken?

In deze tweede FUR-Masterclass gaat alle aandacht uit naar de gebruiker en hoe deze te benaderen. Dat begint met adequate kennis van en dus onderzoek naar de doelgroep. Pas wanneer bekend is wat deze doelgroep wil en verwacht, kan deze ook op de juiste manier geadresseerd worden. Vervolgens heb je natuurlijk de juiste vaardigheden nodig om je boodschap effectief over te brengen.

De Masterclass Communication Design gaat in op beide aspecten en leert jonge ontwerpers onderzoek te doen naar de doelgroep van hun huidige ontwerpproject en vervolgens om daar het juiste pakkende en overtuigende verhaal en beeld bij te vinden. De Masterclass zal geleid worden door regisseur/fotograaf Yani (Yani Pictures) en communicatie-expert/brand consultant Cecilia Martin.

Middelburg/ Domburg Zeeland.
17 mei 12:00 tot 18 mei 20:00.
Voertaal: Engels.

Aanmelden voor woensdag 1 mei via een mail naar info@futureurbanregions.org met ‘Masterclass Communication Design’ als onderwerp.
Vervoer op eigen kosten.