2022-02-01

Alle ogen op Zeeland

Zeeland kampt met veel uitdagingen waar de rest van Nederland ook voor staat. Er moet een energietransitie plaatsvinden; het havengebied moet verduurzamen en circulair worden; grote gebieden dreigen te vergrijzen en leeg te lopen; gezondheidsinstellingen zijn dun bezaaid. In veel opzichten is Zeeland een gecomprimeerde versie van Nederland als geheel. Reden voor FUR om de loep eens uitgebreid over de provincie te leggen.


In samenwerking met verschillende Academies gaan we op zoek naar de relevante stakeholders, opdrachtgevers en uitdagingen bij vijf belangrijke opgaven in Zeeland. Om welke nieuwe typologieën vragen deze opgaven? En welke waardemodellen horen daarbij?

We zullen bijvoorbeeld onderzoeken welke kansen er nog liggen voor duurzame energie buiten de Zeeuwse kust. Ook ligt de vraag voor wat een mogelijke nieuwe militaire kazerne de lokale bevolking te bieden heeft. Hoe kunnen de vele tijdelijke bewoners van vakantieoorden voorzieningen effectiever gaan delen? En kunnen die voorzieningen ook bijdragen aan de verduurzaming van het gebied?

Komend jaar gaat FUR samen met de studenten nadenken over de inrichting van de toekomst van Zeeland.

beeld