2021-11-15

Lexicon: schaal | regio, stad, straat

Zoals al gegeven in de naam van het lectoraat, richt het onderzoek van Future Urban Regions zich op de stedelijke regio. Daarbij maakt FUR geen scherp onderscheid tussen het Nederlandse platteland en de stad, maar richten we ons veeleer op de samenhang van die twee gebieden en de manieren waarop deze wederzijds van elkaar afhankelijk zijn en beïnvloeden.


De stedelijke regio onderzoekt het lectoraat op drie niveaus: die van de regio, de stad en de straat. Om de samenhang van die verschillende schaalniveau’s in kaart te brengen heeft het lectoraat de C3-kubus ontwikkeld. De kubus kijkt op drie manieren naar de verschillende transitieopgaven die voor ons liggen binnen de context van de gezonde verstedelijking.

De C3-kubus

Van die verschillende kanten brengt de kubus beurtelings de thema’s, de actoren en de schaal in beeld waarop de verschillende opgaven bestudeerd worden. De kubus creëert zo de mogelijkheid om in te zoomen op een deel van een complex en meervoudig probleem, in het licht van een specifieke actor en op een bepaalde schaal. Daarmee wordt ook een extra controlemoment ingebouwd. Worden er geen actoren over het hoofd gezien? Wat is het effect van deze ingreep op straatniveau? En op stedelijke schaal? Kunnen we niet toch veel beter voor een hele andere benadering kiezen?

Dankzij de kubus heb je bovendien de mogelijkheid om onderdelen uit te sluiten. Wat eerst een enorme opgave leek, blijkt zich in een later stadium van het onderzoek daardoor toch heel goed te kunnen toespitsen op een specifieke schaal, zonder dat daarbij alle actoren actief beïnvloed worden. Uit het onderzoek van het lectoraat blijkt dat de kubus naarmate het onderzoek vordert een casus telkens langzaam slinkt tot behapbaardere proporties.

beeld

C3-kubus