2021-11-15

Lexicon: Gezonde verstedelijking

Wereldwijd groeien de stedelijke regio’s. Steden worden groter, groeien naar elkaar toe en raken steeds dichter bevolkt. Dat leidt tot kansen, maar levert ook uitdagingen op. Stedelingen verbruiken veel energie, produceren grote bergen afval en bewegen vaak te weinig. Om steden daarom in de toekomst leefbaar te houden voor de groeiende groepen inwoners, moet de stad veranderen. Steden moeten er anders uit gaan zien en beter en gezonder gaan functioneren.


Het onderzoek van Future Urban Regions benadert de stedelijke regio in termen van metabolisme. In een metabolistische benadering wordt de stad beschouwd als lichaam. Dat lichaam bevat allerlei organen en functies die brandstof nodig hebben om goed te kunnen functioneren. De huidige stad is daarbij in veel gevallen grotendeels of volledig afhankelijk van fossiele brandstoffen. Dat is ongezond. Het stedelijke lichaam leeft op dit moment eigenlijk als een soort verstokte roker met een fastfoodverslaving.

De stad moet daarom afkicken en transformeren. Ze moet andere dingen lekker gaan vinden en er anders uit gaan zien. Zoals Graham werd ontwikkeld om mensen duidelijk te maken hoe het menselijk lichaam eruit zou moeten gaan zien om een verkeersongeluk te overleven, zo moet het stedelijke metabolisme aangepast worden en transformeren om bestand te zijn tegen de toekomst. En dat zal gevolgen hebben voor het aanzien van de stad. De transformatie naar een andere stedelijk metabolisme is wat FUR gezonde verstedelijking noemt.

In het onderzoek naar gezonde verstedelijking legt het lectoraat de focus op zes thema’s waar de nodige transities vooral gezocht moeten worden, namelijk: vitale economie, duurzame energie, materialencycli, veerkrachtige infrastructuur, sociaal-culturele verbondenheid en gezond leven.