2022-08-13

Eerst de spaghetti

Lector Eric Frijters ging in gesprek met bouwbedrijf Heijmans om toe te lichten wat het belang van ontwerpend onderzoek is: "Begin met de spaghetti."


"Niet meteen om een ontwerp vragen, maar starten met de spaghetti van al die actoren en factoren aan de voorkant te ontwarren. Vragen waar iedereen staat, een idee ontwikkelen, daarna kiezen, onderhandelen, is het idee voorstelbaar en houdbaar? Loopt iedereen warm?"

"Dan pas onderzoeken of het maakbaar, uitvoerbaar en bruikbaar is. Ontwerpend onderzoek betekent meer investeren in de ‘fuzzy front end’, langer en beter nadenken over de opgave. Dat kost wat, maar het levert vanuit het oogpunt van duurzaamheid veel op. Want een betere vraag levert een betere oplossing op. Goedkoper dan achteraf van alles te moeten repareren."

Het hele interview is terug te lezen op de website van Heijmans.