2021-10-03

Uitnodiging

Het lectoraat Future Urban Regions (FUR),de Academies van Bouwkunst en trancityxvaliz nodigen u uit Werken aan de stad van de toekomst Ontwerpend onderzoek en de grote sociale en ruimtelijke transitieopgaven Op 3 oktober 2017 presenteren wij in Pakhuis de Zwijger onze publicatie: Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen – Ontwerpend onderzoek voor de toekomst van stedelijke regio’s.

Grondstoffenschaarste, groeiende ongelijkheid, wereldwijde migratie en opwarming van de aarde zijn ‘wicked problems’ door hun complexiteit en samenhang. Alle manifesteren ze zich in onze stedelijke landschappen. Dat is ook de schaal waar herstel van onze relatie tot het systeem waarin we leven moet beginnen. De gangbare fixatie op technologische oplossingen schiet dan schromelijk tekort. We moeten de stad en de stedelijke ruimte leren zien en begrijpen als een ecosysteem. De vitaliteit daarvan is de directe voorwaarde voor onze eigen gezondheid. Dat vraagt om nieuwe vaardigheden en benaderingswijzen. De publicatie van het lectoraat Future Urban Regions, dat verbonden is aan de Nederlandse Academies van Bouwkunst, laat zien hoe ontwerpend onderzoek daarbij een essentieel instrument kan zijn. Het denken vanuit ruimtelijk ontwerp is een vaardigheid die breed maatschappelijk inzetbaar is en leidt tot nieuwe perspectieven. In het boek en in het programma koppelen we ontwerpend onderzoek aan cruciale opgaven zoals veerkrachtige infrastructuur, duurzame energie, materialencyclus, vitale economie, gezond leven en sociaal-culturele verbondenheid. Met belanghebbenden en ambitieuze vernieuwers ontwikkelen de onderzoekers nieuwe modellen en denkbeelden die richting kunnen geven aan een gezonde, toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling.

Programma

1 — Hoe is het ecosysteem van de stad te begrijpen en te beïnvloeden? Lector Eric Frijters formuleert en fundeert op gedreven wijze de samenhang van ontwerpend onderzoek en gezonde stedelijkheid. Een gesprek met lectoraatonderzoekers Sandra van Assen, Marco Broekman, Marieke Kums, Willemijn Lofvers, Thijs van Spaandonk, Ady Steketee en Franz Ziegler legt de diversiteit in benaderingen open. 2 — De kernopgaven worden verder bevraagd in parallelgroepen: veerkrachtige infrastructuur, duurzame energie, materialencyclus, vitale economie, gezond leven en sociaal-culturele verbondenheid. Ga met de onderzoekers in gesprek over het benaderen van de opgave, het onderzoeken van de vraag achter de vraag, het ontwikkelen van gevoeligheid voor belangen en posities en de meerwaarde van ontwerpend onderzoek. 3 — Verzamel met programmamaker Arie Lengkeek, en experts als Arjan van Timmeren (AMS) en de lectoraatonderzoekers de inzichten van de parallelgroepen. Wat vraagt het plaatsen van de grote maatschappelijke opgaven in het perspectief van de stad als ecosysteem van betrokken instellingen, burgerinitiatieven, bedrijven en overheid? Hoe faciliteert ontwerpend onderzoek perspectieven voor samenwerking en implementatie?

FUR, Academies van Bouwkunst en trancityxvaliz hopen u te ontvangen op dinsdagavond 3 oktober in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam.

Aanvang 18.00 uur - einde 21.30 uur

Toegang gratis,

Aanmelden noodzakelijk: Pakhuis de Zwijger