2021-09-08

Energietransitie Regio Groningen

De urgentie van de energietransitie wordt in Groningen sterker ervaren dan in de rest van Nederland. De gevolgen van de gaswinning beginnen zich nu bovengronds te manifesteren in de vorm van aardschokken. Deze richten veel schade aan in de toch al krimpende gemeenschappen. De energietransitie is in Groningen dus niet alleen een ecologische vraagstuk maar zeker ook een sociaaleconomisch kwestie.

In dit ontwerpatelier onderzoeken studenten wat de energietransitie betekent voor de ruimtelijke ordening. Hoe kan bijvoorbeeld de trias energetica worden gebruikt als aanleiding voor nieuwe ontwerpvoorstellen? Welke impact heeft dit op ruimtelijke programma’s als voedselproductie, mobiliteit, wonen, werken en industrie? En welke gevolgen heeft de energietransitie op de schaal van het gebouw, het blok, de buurt, de wijk, de stad of de regio? Studenten maken een analyse van de lokale en regionale energiepotentie. Vervolgens ontwikkelen ze scenario’s voor representatieve locaties in de regio en maken ze voor deze locaties een ruimtelijk ontwerp. De keuze van de locaties is vrij, enige voorwaarde is dat ze in de regio Groningen liggen. Zo worden er onder andere transformatievoorstellen gedaan voor de locaties Lageland, Drielanden, het Suikerunieterrein, RWZI Garmerwolde en Zuidhorn. Enkele studenten richten zich op een meer generiek toepasbaar ontwerp. De ontwerpen zorgen voor een concrete verbeelding van de energietransitie, waarmee de verschillende stakeholders in de regio kunnen worden geïnformeerd en mogelijk zelfs geënthousiasmeerd om zelf een rol te spelen.

Opleiding: Academie van Bouwkunst Groningen - Hanzehogeschool Jaar: 2013-2014 Waar: regio Groningen, Nederland Onderzoekers: Sandra van Assen (FUR), Clemens Bernardt Studenten: Ronald Brunsting, Tom Prins, Nina Schouwman, Marcel Schuurs, Omar Smids, Guido Tits Docenten:Alex van Spijk, Sjoerd Betten Verder betrokken bij het onderwijs: Victor Ackerman en Gert ter Haar (AvBG), Clemens Steenbergen (NoorderRuimte), Jan Jongert (Superuse Studios) Stakeholders: Jan Buiten (senior planoloog provincie Groningen), Paul Corzaan (duurzame energie gemeente Groningen), Jan Martijn Eekhof (stedenbouwkundige gemeente Groningen), Aniëlla van den Heuvel (trainee Grolab gemeente Groningen), Martin Klooster (milieudienst gemeente Groningen), Jola Meijer (Suikerunieterrein), Linda Noorman (provincial bouwmeester Groningen), Alex van Oost programmamanager Hanzehogeschool Groningen), Mieke Oostra (lector NoorderRuimte), Tjerk Ruimschotel (senior stedenbouwkundige gemeente Groningen), Tineke van der Schoor (bestuurder waterschap Noorderzijlvest en projectleider NoorderRuimte), Edward Sie (regio Groningen), Martien Visser (lector NoorderRuimte) Danique Smit (Gemeente Zuidhorn), Anton Augustijn (Politicus Zuidhorn), Leo Dop (Gemeente Zuidhorn), Leo Teew (Gemeente Zuidhorn), Bram Prins (consultant), Menno Groeneveld (Gasunie), Jo Maanman (akkerbouwer), Jan Oomkes (bestuurder Gemeente Zuidhorn)