2021-08-15

STEDELIJKE VRAAGSTUKKEN, VEERKRACHTIGE OPLOSSINGEN

Ontwerpend onderzoek voor de toekomst van stedelijke regio's Future Urban Regions 320 pagina's Paperback, 16 x 24 cm Ontwerp: Catalogtree ISBN 978 94 92095 32 9 Uitgeverij: Trancity*Valiz Met steun van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en EFL Stichting. Verschijningsdatum: najaar 2017

De grote uitdagingen van de toekomst liggen in de stad, of de stedelijke regio. We staan voor problemen als opwarming van de aarde, sociale ongelijkheid, wereldwijde migratie en grondstoffenschaarste. Steden en stadmakers spelen een belangrijke rol bij het aanpakken van deze kwesties, bij het bedenken van omvattende, integrale benaderingen voor een gezonde stad. In Stedelijke vraagstukken, veerkrachtige oplossingen behandelen de onderzoekers van het lectoraat FUR nieuwe modellen en ideeën over hoe een gezonde, toekomstbestendige stedelijke ontwikkeling gerealiseerd kan worden.

Ontwerpend onderzoek is een essentieel instrument voor het analyseren van de opgaves, het verkennen en verbeelden van nieuwe mogelijkheden en het verbinden van belanghebbenden. In dit boek is die aanpak gestoeld op drie vragen: Wat is gezonde stedelijkheid? Wie, ofwel welke partijen heb je nodig om gezonde stedelijkheid te realiseren? En hoe doe je ontwerpend onderzoek? De breedte van de problematiek wordt aangetoond met meer dan vijftig casestudies uit de hele wereld die samen instrumenten bieden aan diegenen die geïnteresseerd zijn in het implementeren van ontwerpend onderzoek in hun praktijk.

Met bijdragen van: Sandra van Assen, Tijs van den Boomen,Marco Broekman, Guido van Eyck, Eric Frijters, Marieke Kums, Willemijn Lofvers, Saskia Naafs, Thijs van Spaandonk, Ady Steketee, Franz Ziegler

Deze publicatie verschijnt op 3 oktober 2017.

beeld