2022-08-01

Parkstad verbindt

Parkstad Limburg is één van de Nederlandse regio’s die zucht onder de gevolgen van krimp: het aantal inwoners daalt, bedrijven trekken weg. Bovendien kampt deze regio met de infrastructurele erfenis van een inmiddels goeddeels failliete economie. Parkstad Limburg heeft een overdaad aan wegen, die door hun grote maat steeds vaker een barrière vormen tussen plekken, in plaats van een verbinding.

Een concreet voorbeeld hiervan is provinciale weg N281. Deze heeft het profiel van een snelweg, terwijl de verkeersintensiteit er laag is doordat een echte snelweg, de A76, er direct parallel aan loopt. Dankzij de vele afritten – acht stuks op een lengte van elf kilometer – zijn er langs de N281 veel bedrijven en grootschalige winkels neergestreken. In de toekomst moet de weg onderdeel worden van een nieuw stedelijk gebied. Daarbij richt de regio Parkstad Limburg zich nadrukkelijk op de stedelijke centra over de grens. Daartoe worden multimodale verbindingen met bijvoorbeeld Aken onderzocht. In dit ontwerpatelier werken de studenten aan een perspectief voor de N281. Hoe kan deze route een rol spelen in de revitalisatie van de regio? Ze beginnen met een grondige inventarisatie van het reisgedrag van de inwoners van Heerlen. Hoe bewegen zij zich door hun stad en door de regio? Welke vervoermiddelen en welke infrastructuur gebruiken ze? En hoe werkt dat door in de manier waarop Heerlenaren zich verbonden voelen met hun regio? De studenten gaan aan de slag met de hypothese dat de N281 niet langer nodig is voor de auto. Zo ontstaat ruimte voor experiment en tijdelijk programmering. Ze ontwikkelen ingrepen voor de verschillende gebieden die de N281 doorsnijdt. De resultaten worden gepresenteerd bij de IBA (Internationale Bauaustellung) Parkstad.

Credits

Opleiding Academy of Architecture Maastricht - Zuyd Jaar 2015-2016 Waar Heerlen, Nederland Onderzoeker Franz Ziegler Studenten Mick Dubois, Channah Mourmans, Leon Nypels Docenten Christian Uwer, Franz Ziegler

beeld

Analysekaart op basis van interviews door Mick Dubois, Channah Mourmans en Leon Nypels