2022-03-31

Sport en bewegen II

Ons zorgstelsel staat onder druk en dat zal, mede door de vergrijzing, alleen maar toenemen. De uitdaging is dus om de bevolking gezond te maken en gezond te houden, daarbij speelt lichaamsbeweging een belangrijke rol. Doel is om mensen meer te laten sporten, maar vooral om hen meer te laten bewegen in hun dagelijkse routine. De Arnhemmer fietst minder dan de gemiddelde Nederlander. Hier valt dus nog wel wat winst te behalen. Waar in Arnhem is de opgave het grootst? En hoe komt dat? Welke doelgroepen behoeven het meeste aandacht, welke maatregelen moeten er getroffen worden en wie moeten daarbij betrokken worden?

De studenten maken analyses van internationale referentieprojecten waar de koppeling tussen openbare ruimte en lichaamsbeweging sterk is. Vervolgens verdiepen ze zich in studies en beleidsstukken over de gezondheid van de Arnhemmer. Deze inzichten worden gebruikt om een keuze te maken voor een specifieke plek, voor een specifiek programma en voor de partijen die daarbij horen. In tweetallen werken de studenten in totaal vier gebiedsstrategieën uit. Er worden voorstellen ontwikkeld voor Elderveld, het snelfietspad tussen Arnhem en Nijmegen, Rijkerswoerd en de zorginstellingen rond de Velperweg. De studenten gaan al in een vroeg stadium van het ontwerpproces in gesprek met stakeholders. Ze presenteren hun eerste voorstellen bijvoorbeeld op een vergadering van de buurtvereniging. Ook bij de presentatie van de eindresultaten zullen de betrokken stakeholders aanwezig zijn. De resultaten worden bovendien gebundeld in een magazine en een film, zodat ze ook verder makkelijk gedeeld kunnen worden.

De publicatie A[rtEZ What moves you?](ArtEZ What moves you?: https://issuu.com/futureurbanregions/docs/160328_artez_wat_beweegt_jou_magazi) is te bekijken, downloaden.

credits

Opleiding: ArteZ Academie van Bouwkunst (Arnhem) Jaar: 2015-2016 Waar: Arnhem, Nederland Onderzoeker: Ady Steketee Studenten: Taco Bijleveld, Guus Blom, Antoine Bowers, Kasper Brinkman, Harm Diesvelt, Frank te Grotenhuis, Diederik Mulder, Wim Spijker Docenten: Bas Driessen, Thijs van Spaandonk Verder betrokken bij het onderwijs: Ko Jacobs (ArteZ AvB), Gerd-Jan Oud (ArtEZ) Stakeholders: Harry Popken (adviseur sport gemeente Arnhem), Ron Stokkink (Elderveld in beweging)

beeld

4 locatiestrategien Arnhem - Nijmegen