2022-05-31

SouthWest Works!

De Metropoolregio Amsterdam (MRA) is nationaal een belangrijke economische motor en internationaal een subtopper. De ambitie van de partijen in de MRA is om tot de top van de global city regions te horen en de positie als economische motor van Nederland nog verder uit te bouwen.

Aan de zuidwestelijke kant van de MRA liggen economische knooppunten als Schiphol, Hoofddorp Beukenhorst, de Zuidas, de Amsterdamse Haven en Greenport. Dit gebied is in de loop van de tijd sterk versnipperd geraakt, daardoor is een eenzijdig werklandschap ontstaan. In het gebied komen verschillende landschapstypen bij elkaar: polder, veenweidegebied, haven, bos, luchthaven, stad, greenport et cetera. Versterking van deze uiteenlopende landschappelijke kwaliteiten zou de basis kunnen zijn voor het scheppen van hoogwaardige werk- en woonmilieus en daarmee voor het aantrekken van talent. Studenten onderzoeken hoe lokale ruimtelijke interventies in het werklandschap van MRA Zuidwest kunnen leiden tot kwaliteitsverbetering voor het geheel, en daarmee tot versterking van de concurrentiepositie van de regio. Ze maken een ‘strategisch masterplan’ voor het stedelijk landschap, maar ze beginnen op de kleine schaal, door zeven concrete werklocaties te analyseren. Op basis van deze analyse ontwikkelen ze verschillende scenario’s. Binnen het scenario worden plekken of deelgebieden uitgewerkt die van strategisch belang zijn voor het slagen van de visie. In de visies houden ze rekening met de korte, middellange en lange termijn. Op meerdere momenten in het proces worden individuele projecten aan elkaar gekoppeld door ze letterlijk in te tekenen op een kaart en de onderlinge samenhang en afhankelijkheden te tonen.

credits

Opleiding: Academie van Bouwkunst Amsterdam – Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Jaar: 2015-2016 Waar: Metropoolregio Amsterdam‑Zuidwest, Nederland Onderzoeker: Marco Broekman Studenten: Ziega van den Berk, Chloe Charreton, Roeland Meek, Anne Nieuwenhuijs, Paul Plambeck, Thomas Wolfs Docenten: Marco Broekman, Roel van Gerwen, Harm Veenenbos Verder betrokken bij het onderwijs: Merten Nefs (Vereniging Deltametropool), Willem van Winden (lector Amsterdamse Kenniseconomie) Stakeholders: gemeente Amsterdam - Helga van der Haagen, Hans van der Made, Arjen Nieuwenhuizen (Ruimte en Duurzaamheid) en William Stokman (Economische Zaken); Gemeente Haarlemmermeer - Joost van Faassen; Schiphol - Tom Goemans, Maurits Schaafsma

beeld

Ziega van der Berk (AvBA 2016): nieuw watersysteem - zilte teelt in de polder