2022-06-16

Afval als bron

Een van de kernpunten van de circulaire economie is om niet langer in afval te denken maar in grondstoffen. Onze huidige lineaire economie – waarin grondstoffen na productie en consumptie eindigen als hinderlijk afval dat moet worden verwerkt – moet transformeren tot een circulaire economie, waarin het hergebruik en het terugwinnen van grondstoffen centraal staat.

Het atelier onderzoekt de ruimtelijke mogelijkheden van een op afval gebaseerde circulaire wijkeconomie voor de oude stadswijken van Rotterdam-Zuid. De stad wordt daarbij opgevat als een marktplaats van materiaal en grondstoffen. Studenten sporen de producenten, verwerkers en afnemers van afval op, bekijken de samenstelling en de omvang van afvalstromen en onderzoeken welke infrastructuur nodig is voor het aanbieden, inzamelen en verwerken van afval. Kortom: ze zoeken naar de waarde van afval, de potentie van stromen en naar de juiste economy of scale voor verwerking en hergebruik. In de tweede fase oriënteren de studenten zich op de positionering van de ontwerpopgave en specifiek lokaal onderzoek. De derde fase betreft het nemen van beslissingen met betrekking tot een integraal ontwerp. Ten slotte wordt daar in de vierde fase naar gehandeld. De studenten ontwikkelen een vijftal ontwerpvoorstellen die verschillen van schaal en locatie. In Rotterdam-Zuid worden plannen uitgewerkt voor de Maas- en Waalhaven, het AVR, Carnisselande en het Afrikaanderplein.

credits

Opleiding: Rotterdamse Academie van Bouwkunst – Hogeschool Rotterdam Jaar: 2015-2016 Waar: Rotterdam, Nederland Onderzoeker: Willemijn Lofvers Studenten: Hidde van der Grind, Daniël Grobecker, Wander Hendriks, Ashwin Karis, Ruud van Leeuwen, Christian Quist, Freek van Riet Docenten: Dirk van Peijpe, Floris Schiferli Verder betrokken bij het onderwijs: Maarten Gielen (Rotor), Aetzel Griffioen (Vakmanstad), Jan Jongert (Superuse), Hans Jungerius (Stichting Verborgen Landschap), Joris Maltha (Catalogtree), Ad Muller (avr), Florence Slob (Van Ganzewinkel, Circularity Centre), Jeroen Visschers (RAvB), Groen Links, gebiedscommissie Noord, wijkccoperatie, masters that matter e.a. Stakeholders: gemeente Rotterdam - Sander Klaassen (dienst Stadsontwikkeling), Stijnie Lohof (senior stedenbouwkundige Zuid)

beeld

Ruud van Leeuwen en Wander Hendriks (RAvB 206): het Afrikaanderplein als grondstoffenplein