2022-06-17

Energietransitie en transformatie

De energietransitie gaat niet enkel over het inpassen van windmolens in het landschap of het vullen van daken met zonnepanelen. De transitie van fossiele naar hernieuwbare bronnen heeft invloed op alle aspecten van ons dagelijks leven. Het verandert de omgang met mobiliteit, voedselconsumptie, koopgedrag et cetera. Andersom geldt dat ook: de keuzes die burgers maken in hun dagelijkse routine bepalen mede of de transitie naar een duurzame energievoorziening kans van slagen heeft.

In dit ontwerpatelier gaan de studenten daarom letterlijk de wijk in. Doel is de bewoners van de Groningse wijk Paddepoel actief te betrekken bij het ontwikkelen van scenario’s voor hun eigen omgeving. Door hun een handelingsperspectief voor te schotelen zal de veerkracht van de wijk groter worden, zo luidt de aanname. Om de bewoners vertrouwd te maken met de transitieopgave hebben de studenten gedurende het project de beschikking over een werkplek in de wijk: een leegstaande etalage. De studenten doen onder andere kennis en inzicht op over de relatie tussen energietransitie en maatschappelijke agenda’s door voorbeeldprojecten te analyseren. Vervolgens brengen ze het potentieel van de wijk Paddepoel in kaart. Dit vormt de basis om met stakeholders keuzes te maken over de uitwerking van specifieke voorstellen voor verschillende plekken in Paddepoel. De studenten presenteren de eindresultaten in de wijk aan de betrokkenen. Daarbij valt op dat ontwerpen die in het onderwijs misschien worden afgedaan als niet diepgaand genoeg, in de praktijk juist erg goed kunnen vallen omdat ze toegankelijk en begrijpelijk zijn. Ook blijken organisatie- of businessmodellen soms meer van node te zijn dan ruimtelijke plannen.

credits

Opleiding: Academie van Bouwkunst Groningen - Hanzehogeschool Jaar: 2015-2016 Waar: Groningen, Nederland Onderzoeker: Sandra van Assen (FUR), Clemens Bernardt Studenten: Douwe Drijfhout, Yerun Karabey, Boukje Klaver, Chris Pekel, Thomas Rosema, Mark Venema Docenten: Sandra van Assen, Alex van Spijk Verder betrokken bij het onderwijs: Clemens Bernhardt (theorie), Sjoerd Betten (architectuur), Wouter van Bolhuis (projectleider energie gemeente Groningen), Petra de Braal (kasus.nu, Social Capital), Jochem de Koster (coördinator Academie Groningen), Jelmer Pijlman (E&E, IABR), Karin Peeters (Territoria, begeleiding wijklaboratorium), Annet Ritsema (Specht, IABR), Martien Visser (lector Hanzehogeschool, energiesystemen), Christian Zuidema (Rijksuniversiteit Groningen, universitair docent planning) Stakeholders: Jan Buiten (senior planoloog provincie Groningen), Jan Martijn Eekhof (supervisor stedenbouw gemeente Groningen), Els Struiving (stichting Paddepoel Energiek, ambassadeur Grunneger Power), Jasper Schweigmann (stedenbouwkundige gemeente Groningen), Henk Jan Falkenaar (WIJS Atelier), Harald Hilbrants (WIJS atelier), Anne Huizenga (Grunneger Power), Anne Kraanen (WIJS Atelier), diverse bewoners, winkeliers en ondernemers uit de wijk Paddepoel