2022-05-20

Eindhoven: the mobility challenge

Eindhoven wil tot 2050 met 70 duizend inwoners groeien (een plus van 30 procent). Onvermijdelijk betekent leidt dat tot een toename van bebouwing, voorzieningen en mobiliteit. Toch wil de stad het autoverkeer al voor 2025 fors reduceren om CO2-neutraal te worden. Hoe kan er op verantwoorde wijze op specifieke locaties worden verdicht en kan tegelijkertijd de mobiliteit voor de stad als geheel worden verbeterd?

Studenten doen onderzoek naar verdichtingsmodellen op twee heel verschillende locaties. De eerste locatie zijn de campussen die rond de stad liggen en die een springplank vormen voor Nederland Innovatieland. De meeste liggen tegen de snelweg en zijn ruimtelijk slecht verbonden met de rest van de stad. Tegelijkertijd is de potentie voor stedelijke verdichting er hoog: er zijn veel banen en er is voldoende ruimte. De stad werkt al aan ‘slowlanes’: een stedelijk netwerk van fietspaden in en rond de stad dat de campussen moet verbinden. Door bestaande netwerken, bebouwing en voorzieningen uitgebreid in kaart te brengen, wijzen studenten drie plekken aan waar de potentie voor stedelijk verdichting rondom de slowlane het grootst is. Ze buigen zich over de vraag hoe de stedelijke (woon)omgeving er uitziet als de fiets het belangrijkste (of zelfs enige) vervoermiddel is. De tweede verdichtingslocatie bouwt voort op het ontwerpatelier Water Works: de zone rondom het Eindhovens Kanaal. De locatie is aantrekkelijk door haar centrale ligging in de stad, maar tegelijk is het een geïsoleerde plek: het vormt als het ware een gat in het huidige (publieke) mobiliteitsnetwerk van Eindhoven. Daarnaast bemoeilijkt de omvang van dit private gebied het vinden van de juiste (groep) stakeholders. De studenten pakken twee problemen in samenhang aan, de in ongebruik geraakte infrastructuur van het Eindhovens Kanaal en de grote, deels ongebruikte en weinig aantrekkelijke parkeerterreinen. Ze beginnen met tijdelijk gebruik en met het verdiende geld maken ze een meer permanente herontwikkeling van het gebied mogelijk, gekoppeld aan investeringen in de aansluitingen op het bestaande publieke mobiliteitsnetwerk. Zo wordt het gebied niet alleen aantrekkelijk als binnenstedelijke woonlocatie, maar verbetert ook de mobiliteit van de gehele stad.

credits

Opleiding: MA+U Master of Architecture // Master of Urbanism - Fontys Hogeschool voor de Kunsten Jaar: 2015-2016 Waar: Eindhoven, Nederland Onderzoeker: Marieke Kums Studenten: Johan van den Boom, Shelly van Gogh, Anton van Hooft, Joeri Schutte, Tianyi Xue, Xiaohui Zhong Docent: Maurizio Scarciglia Verder betrokken bij het onderwijs: Marc Glaudemans (MA+U) Stakeholders: gemeente Eindhoven - Frans Dijstelbloem (cultivator-adviseur Gezonde verstedelijking), Kristy Gilsing (programmaleider Wonen)