2021-09-04

Publiekspresentatie Getijdenrivier

In dit publieksgesprek (4 september 2021) bevragen we de relatie van de getijdenrivier met de stad en de ontwikkelingsmogelijkheden die daaruit voortvloeien. Stofstromen, mensen en dingen bieden de basis voor de voorstellen van de studenten van de Rotterdamse Academie van Bouwkunst waarin ruimtelijke identiteit, circulaire economie, sociale ontwikkeling en natuurbehoud samen komen. Hoe kan de actuele verdichtingsopgave voor Rotterdam zich verhouden tot de rivier als autonome entiteit?

Onder leiding van Alexander Herrebout, Catja Edens en Willemijn Lofvers hebben elf studenten van de Rotterdamse Academie vanuit verschillende invalshoeken ontwerpend onderzoek gedaan naar de relatie rivier en stad en de ontwikkelingsmogelijkheden die daaruit voortvloeien.

De verrassende resultaten van dit ontwerpend onderzoek leggen we graag aan u voor op maandag 4 september, tussen 19:00 en 21:30 uur. Na een korte introductie op de opgave reflecteren de studenten samen met genodigden op de resultaten. We zullen onder andere ingaan op de getijdendynamiek, het krachtenspel van de natuur, de rol van het eigendom en de historie en betekenis van de rivier voor de stad. Ook gaan we in gesprek over de aanpak en werkwijze in deze studio. Studenten en docenten hebben gewerkt als team waarbij zij tijdens de studio hun bevindingen en expertise voortdurend met elkaar deelden. Zo ontstond een collectieve ontwikkeling die uitsteeg boven een reeks van individuele onderzoeken en ontwerpen.

FUR, GEMEENTE ROTTERDAM en RAvB hopen u allen te ontvangen op maandagavond 4 september 2021 in de ‘YellowSpot’ op de eerste verdieping van Het –voorheen- Gele Gebouw in het Zomerhofkwartier te Rotterdam.

PROGRAMMA 19.00 INLOOP 19:30 Inleiding FUR – Willemijn Lofvers 19:40 Introductie op de opgave – Sander Klaassen (gemeente Rotterdam) 19:45 Getijdenrivier vanuit verschillende invalshoeken – 5 deelgesprekken olv Catja Edens 20:55 Plenaire afsluiting aan de hand van de reacties 21:00 Einde / borrel

SPREKERS Sander Klaassen (gemeente Rotterdam), Alexander Herrebout (LINT), Willemijn Lofvers (FUR), Joeri Bellaard, Jason Broekhuizen, Rob Damen, Mark Gjaltema, Jelle van Lampen, Chiel Lansink, Garry Leisberg, Koen Marks, Amber Nederhand, Umut Türkman en Sem Vrooman (studenten RAvB)

GESPREKSLEIDER Catja Edens

LOCATIE Het Gele Gebouw, Zomerhofstraat 78, 3032 ZM Rotterdam Parkeren: ter plaatse NS: loopafstand 10 min.

beeld

eindpresentatie RAvB - 20 juni 2017