2022-06-23

Publiekspresentatie Energie Atelier

Ons huidige energiesysteem is niet langer houdbaar en vraagt om verandering. Ook ruimtelijke verandering. Het groninger atelier Energietransitie onderzoekt welke ruimtelijke gevolgen een veranderend denken over ons energiesysteem heeft.

Tijdens de presentatie ziet u inspirerende analyses en voorbeelden van de ruimtelijke impact die de energietransitie teweeg kan brengen in en rond de wijk Paddepoel. Het geeft tevens inzicht in de veranderende rol van architect en stedenbouwkundige.

Het atelier werd begeleid door Alex van Spyk (Van Spyk landschap en milieu) en Sandra van Assen (Lectoraat Future Urban Regions / Sandra van Assen Stedenbouw). Visiting critics waren Sjoerd Betten (Buro Betten – architectuur en stedenbouw) en Clemens Bernhardt (onderzoeker Hanzehogeschool). Bij de benadering van stakeholders op locatie werden de studenten begeleid door Karin Peeters (Territoria). Verscheidene energie-experts en regionale stakeholders zijn bij het project betrokken. Zij hebben zowel kennis als actuele vraagstukken op het gebied van energietransitie ingebracht. Het gaat om: Wouter van Bolhuis (Gemeente Groningen), Martien Visser (Lector Hanzehogeschool, Gasunie), Annet Ritsema en Jelmer Pijlman (IABR Groningen 2016), Petra de Braal (Kasus.nu), Els Struiving (stichting Paddepoel energiek), Harald Hilbrants, Anne Huizinga en Henk-Jan Falkena (WIJS atelier in Paddepoel). Daarnaast werd het atelier ondersteund door het lectoraat Future Urban Regions (FUR) van de gezamenlijke Academies van Bouwkunsten (Sandra van Assen) en het kenniscentrum Noorderruimte van de Hanzehogeschool, onderzoeksproject Energie + Dorp (Clemens Bernardt).

Programma

19.15 Inloop 19.30 Welkom en introductie Gert ter Haar 19.35 Toelichting en terugblik op de opgaven en uitkomsten van de drie ateliers energietransitie in 2014, 2015 en 2016 20.00 Presentatie resultaten atelier 2016 door studenten, aansluitend vragen en opmerkingen 21.00 Pauze 21.05 Reflectie op de resultaten van het atelier door Willemijn Lofvers, namens het lectoraat Future Urban Regions, aansluitend vragen en opmerkingen 21.30 Afronding en borrel

Tentoonstelling

De resultaten van de het atelier worden gepresenteerd in ons academiegebouw aan de Zuiderkuipen. De tentoonstelling op de academie is van 23 juni tot en met 15 juli 2016 te bezichtigen op dinsdag, donderdag en vrijdag van 9.00-17.00 uur.