2021-11-15

‘Levensloop bestendige stad’

Er zijn verschillende stromen of levenslijnen te benoemen in de stad. De stad vergrijst, tegelijkertijd willen gezinnen (terug) naar de stad en willen we wonen, werken en recreëren in de stad. Hoe biedt de stad ruimte aan ouder worden in de stad? Stromen door verschillende woningen, banen, diverse vormen van recreatie; in alle facetten van ons stedelijk leven is een stroom te ontdekken, een successiereeks of een estafette.

Opgave

In de studio, ‘Levensloop bestendige stad’ - Amsterdam, wordt gezocht naar ruimtelijke opties en oplossingen voor een concrete en actuele vraag van de afdeling Economische Zaken van de gemeente Amsterdam. De vraag van deze studio is: hoe kan Amsterdam een ‘levensloop bestendige stad’ worden?

“...de vraag is nog niet vertaald in een heldere ontwikkelingsvisie noch in vastomlijnde opgaven of projectdefinitie(s), dat dient in de P5 te gebeuren.”

De opgave van deze studio is een concrete ruimtelijke ontwerpopgave bij de vraagstelling en impliciete ambitie van de gemeente te formuleren. Alle studenten werken gelijktijdig aan een visie voor de stad vanuit zijn of haar ‘eigen’ stadsdeel, de stad of een gebied binnen de Metropoolregio Amsterdam. Het totaal aan projecten bidet een visie op Amsterdam gebaseerd op een reeks van de verschillende stads(deel)ontwerpen.

Aanpak

Het accent van de eerste drie weken ligt op het vergaren van kennis middels lezingen en miniworkshops. Aan de hand van korte lezingen en kleine opgaven wordt de veranderende positie van de ontwerper, zijn denkkader en zijn rol in het proces totaal besproken. In het tweede deel van de studio is het accent verschoven naar het ontwikkelen van een visie en het ruimtelijke uitwerken van (deel)interventies.

Resultaten

Het ontwerpend onderzoek in de Amsterdamse versie van de FUR studio levert een gevarieerd en futuristisch toekomstbeeld op. Het zijn niet zozeer de afzonderlijke ontwerpinspanningen, maar juist de gezamenlijke kracht van die verschillende resultaten dat geldt als exploratief ontwerpend onderzoek. Door studenten een hoge mate van vrijheid te geven een eigen opgaven te formuleren en hen te voorzien van de nodige input door experts is de studio ingezet om een algemene problematiek – de levensloopbestendigheid van de stad - te vertalen naar relevante thema’s voor Amsterdam. De geproduceerde ontwerpen vormden een bloemlezing aan in¬spirerende opgaven. Het scala aan mogelijke thema’s waar ontwerpers aan kunnen werken in de binnenstad wordt verbreed en tegelijkertijd geconcretiseerd en verbonden aan hele lokale kansen. Tevens wordt hiermee een abstracte problematiek ontsloten voor een breed publiek aan de hand van hele concrete ontwerpvoorstellen voor de bestaande stad. Dit voorbeeld laat kortom zien hoe met een indirecte vorm van ontwerpend onderzoek een zeer algemene problematiek snel en precies vertaald kan worden zodat de voor een geven stad of regio relevante thema’s opgespoord en beter geagendeerd kunnen worden.

Credits

Opleiding: Academie van Bouwkunst Amsterdam – Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten Jaar 2013-2014 Waar: Amsterdam, Nederland Onderzoeker: Boris Hocks Studenten: Ricsi van Beek, Rob Brink, Milda Grabauskaite, Atir Ahmad Khan, Bram van den Heuvel, Nico Lang, Kristina Petrauskaite, Albane Poirier‑Clerc, Patrick Roegiers, Pim van Tol, Michiel Zegers Docenten: Boris Hocks, Kamiel Klaasse Verder betrokken bij het onderwijs: Arjan Klok (AvBA), Marco Broekman (fur), Eva Gladek (Metabolicalab), Kai van Hasselt (Shinsekai Analyses), Maurits de Hoog (gemeente Amsterdam), Marco van Steekelenburg (provincie Zuid-Holland), Thomas Straatemeier (Goudappel Coffeng)