2022-07-01

What if?

Vier verschillende ‘what-if’ scenario’s zijn ontwikkeld voor Presikhaaf op basis van een eco-hydrologische schema dat de waterhuishouding, de ecologische biodiversiteit en de samenhang met omliggende gebieden zal verbeteren. De wijk kent door haar ligging een bijzondere hydrologische en ecologische waarde en is tevens opgave van complexe stedelijke herstructurering. De film illustreert de vier scenario's en laat onder andere deskundigen, wijkbewoners en de ontwerpers aan het woord.