2022-06-14

Studio Eindhoven 2050

Eindhoven wordt wel geprezen als meest innovatieve stad in de wereld, met bijna 3 keer zoveel patenten per inwoner als de tweede innovatieve plaats (sillicon valley). Maar hoe kan innovatie helpen om ook stedenbouwkundig vooruitgang te behalen in deze bescheiden stad? Steden zoals Amsterdam, Parijs en Barcelona worden gezien als prachtige steden als vakantiebestemming, aangename plekken om in te werken en te leven. Hoe kan Eindhoven, als een van origine onaantrekkelijke stad, veranderen in een stad die onder de voorspoed van technologie en design de toekomstige generaties aan zich kan binden? We leven in een tijd van radicale verschuivingen op het gebied van klimaat, technologie en economie. Binnen het project ‘Eindhoven 2050’ hebben we ons zelf de uitdaging gesteld om gezamenlijk met de Gemeente Eindhoven te onderzoeken hoe deze diepgaande veranderingen versterkt door een continue proces van voortgaande globalisering voor invloed heeft op de stad Eindhoven. Onze stelling hierbij is dat de grote hoeveelheid innovaties en uitvindingen welke dagelijks, wekelijks voortgebracht worden in deze stad, in de eerste instantie veelal puur technologisch zijn en niet ruimtelijk, maar dat deze uiteindelijk, altijd een ruimtelijke impact zullen krijgen.

Campus Villages

Een van de scenario’s geformuleerd in deze studio was het scenario van de ‘Campus Village’ Eindhoven komt voort uit het centrale dorp Eindhoven met haar vijf omliggende dorpen Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre and Woensel. Eindhoven is dus de stad van de dorpen in haar fundament. Ondanks dat Eindhoven is uitgegroeid tot een ware stad is de dorpse structuur en het dorpse karakter nog steeds sterk voelbaar. Tegelijkertijd lijkt het alsof Eindhoven in een transitie fase zit van de dorpse stad naar de campus stad. Internationaal bekende voorbeelden van deze campussen zijn de TU/e en de hightech campus, maar ook Strijp-S en Sectie C zijn in feite campussen. Het zijn clusters experts bij elkaar komen binnen een veld van expertise. De kracht van de campussen is dat ze creativiteit en productiviteit doen floreren, het probleem is dat de campussen veelal afgesloten zijn van de buitenwereld, neem bijvoorbeeld Sectie C waar letterlijk een hek omheen staat. Deze afgesloten campussen staan in schril contrast tot de ontvankelijke dorpen. Hoe kan Eindhoven het beste van beide werelden behouden? De visie voor 2050 is dat Eindhoven de stad van de campus villages wordt. De campus villages zijn compacte, dichtbevolkte gebieden, ieder met zijn eigen unieke cultuur en identiteit.

Closing the loop

Een ander scenario is geformuleerd voor de oost kant van Eindhoven: In 2050 zullen hoogspanningsmasten tot het verleden behoren, een ongebruikte infrastructuur die door de gehele stad loopt. Deze enorme bouwwerken zullen de ruimte rondom onze steden bevuilen of ontmanteld moeten worden. In Eindhoven staan 60 van deze masten in de groene gordel aan de oostkant van de stad. Deze constructies en de transformatorcentrale bieden een mogelijkheid voor regeneratie, een regeneratie die werkgelegenheid, nieuwe attracties, nieuwe diensten en een nieuw transport systeem kunnen bieden

credits Opleiding: Master of Architecture // Master of Urbanism - Fontys Hogeschool voor de Kunsten Jaar 2013-2014 Waar: Eindhoven, Nederland Onderzoeker: Caro van de Venne Studenten: Bob van der A, Ahmed Al-Mallak, Qian Bao, Tom Billingham, Diana Bokovaia, Jochem van Boxtel, Patricia Calvino, Jiexin Cheng, Cees Donkers, Mohammed Elagiry, Jing Feng, Yu Han, Irena Itova, Javier Leyba, Rong Lin, Gijs Maas, Dolf Nijsen, Hong Liu, Tao Lv, Shenqi Wang, Yong Wang, Yongzhi Wang, Sidney van Well, Rob van der Wijst Docenten: Jason Hilgefort, Caro van de Venne Verder betrokken bij het onderwijs: Pnina Avidar, Reinout Crinche en Marc Glaudemans (MA+U), Cees Donkers (gemeente Eindhoven) Stakeholders: gemeente Eindhoven - Solange Beekman (hoofd afdeling Stedenbouw), MaryAnn Schreurs (wethouder Innovatie, cultuur en openbare ruimte), Lucien Panken (afdeling Strategie), Camille Wildeboer Schut (afdeling Strategie)

beeld

Uitbreidingsplan voor Eindhoven, Casseras 1930

beeld

Leren van het verleden en de buren links – Garden cities of tomorrow 1902, rechts Ruhrgebied.

beeld

Stadsschema

beeld

Bestaande en potentiële campussen

beeld

Visie voor campus villages

beeld

Wat is een campus village

beeld

Elke campus village heeft een krachtig centrum

beeld

Van TU/e Naar een campus village

beeld

Wat is de identiteit van de oostkant van Eindhoven?

beeld

Closing the loop

beeld

In 2050 zullen hoogspanningsmasten tot het verleden behoren

beeld

Een extreem groen park

beeld

Een nieuwe identiteit voor Eindhoven